Hvad er processen ved lånoptagelse for et kommunalt ejet selskab?

Indledningsvist er det muligt selv at foretage låneberegninger på KommuneKredits hjemmeside, eller ved kontakt til KommuneKredit at få låneberegningerne lavet hos os. Etablering af lån i KommuneKredit forudsætter, at én eller flere kommuner hæfter som interessent eller garantistiller. Det vil derfor være en fordel at gå i dialog med kommunen tidligt i processen. Flere oplysninger kan ses her: https://www.kommunekredit.com/laan/laan-til-selskaber/