Hvad er sidste frist for betaling af en låneydelse via netbank?

KommuneKredit skal have beløbet til rådighed på vores konto på valørdatoen. Det vil være fordelagtigt at lægge en betaling ind senest dagen før valør som en samme dags betaling i netbanken.

 

Tilmeld dine lån til Net’s betalingsservice

Guide til rettidig betaling af låneydelser