Hvilke lån kan tilmeldes Betalingsservice?

Alle lån undtagen byggekreditter og lån i fremmed valuta.

 

Tilmeld dine lån til Net’s betalingsservice