Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?

Skriv en mail til bog@kommunekredit.dk med angivelse af

  • lånenummer,
  • advisnummer,
  • beløb
  • samt screen dump af jeres bankoplysninger fra netbank

Så vil vi returnere beløbet.

Det er også muligt at modregne et tilgodehavende i en låneydelse til kommende betaling hos os.
For låneydelser på Betalingsservice vil der ske automatisk overførsel til kunden på valørdato.