Overdragelse af login administration til ny masterbruger

Er jeres Masterbrugers arbejdstilknytning til jer ophørt, eller ønsker I af anden grund at overdrage denne rolle til en anden medarbejder, så kontakt KommuneKredits IT-afdeling på it@kommunekredit.dk