Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Tekniske spørgsmål kan sendes til
it@kommunekredit.dk, spørgsmål til
eksisterende lån kan sendes til bog@kommunekredit.
dk, spørgsmål vedr. finansieringsmulighed
er kan sendes til
kunde@kommunekre
dit.dk