Hvad kan jeg i selvbetjeningen?

KommuneKredits hjemmeside tilbyder adgang til låneoplysninger for den enkelte låntager, herunder en samlet engagementsoversigt, ydelsesoversigter for det enkelte lån, indfriede lån, oversigt over hæftelser og garantier, en budgetmodel med en 5-årig tidshorisont, årsopgørelser og porteføljerapporter.

Der er også mulighed for at registrere stamoplysninger på de enkelte lån, f.eks. EAN-nummer, kontaktperson, samt kontostrenge til brug for bogføring.