Hvad er en masterbruger?

Hvad er en masterbruger? Masterbruger Adgang til jeres lånedata administreres af en af jer udpeget medarbejder, der tildeles rollen Masterbruger. Masterbrugeren oprettes af KommuneKredit, og loginoplysninger fremsendes til en kontaktperson hos låntager, første gang et lån etableres.   En masterbruger kan administrere adgang til jeres lånedata ved at: – Oprette brugere og give dem adgang…