Hvad er en masterbruger?

Hvad er en masterbruger? Masterbruger Adgang til jeres lånedata administreres af en af jer udpeget medarbejder, der tildeles rollen Masterbruger. Masterbrugeren oprettes af KommuneKredit, og loginoplysninger fremsendes til en kontaktperson hos låntager, første gang et lån etableres.   En masterbruger kan administrere adgang til jeres lånedata ved at: – Oprette brugere og give dem adgang…

Ændring af adgangskode

Ændring af adgangskode Du kan ændre din adgangskode under menupunktet “Bruger info”, når du er logget ind. ADGANG TIL SELVBETJENING Hvad kan jeg i selvbetjeningen?Hvordan får jeg adgang til lånedata?Glemt adgangskodeProblemer med at logge ind?Masterbruger glemt adgangskodeOverdragelse af login administration til ny masterbruger SØG I SPØRGSMÅL Søg Generic filters Exact matches only Search in title…

Hvad kan jeg i selvbetjeningen?

Hvad kan jeg i selvbetjeningen? KommuneKredits hjemmeside tilbyder adgang til låneoplysninger for den enkelte låntager, herunder en samlet engagementsoversigt, ydelsesoversigter for det enkelte lån, indfriede lån, oversigt over hæftelser og garantier, en budgetmodel med en 5-årig tidshorisont, årsopgørelser og porteføljerapporter. Der er også mulighed for at registrere stamoplysninger på de enkelte lån, f.eks. EAN-nummer, kontaktperson,…

Glemt adgangskode

Glemt adgangskode Har du glemt dit brugernavn eller din adgangskode, så kontakt jeres Masterbruger, som kan hjælpe med at oplyse dit brugernavn eller nulstille din adgangskode ADGANG TIL SELVBETJENING Hvordan får jeg adgang til lånedata?Problemer med at logge ind?Masterbruger glemt adgangskodeOverdragelse af login administration til ny masterbruger SØG I SPØRGSMÅL Søg Generic filters Exact matches…

Hvor hurtigt kan lånet udbetales?

Hvor hurtigt kan lånet udbetales? Når al dokumentation og godkendelse er på plads, kan KommuneKredit typisk udarbejde gældsbrevet inden for en uge. Før lånet kan udbetales, skal gældsbrevet dog underskrives af debitor og eventuel garantistiller. Der skal således afses tid til at indhente underskrifter, samt til at alle de underskriftsberettigede er til stede. OPTAGELSE AF…

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Hvilke dokumenter skal jeg indsende? Før lånet skal etableres, skal der typisk indsendes følgende dokumentation: oplysninger om låneformål vedtægter CVR udskrift beslutning om lånoptagelse (referat fra bestyrelsesmøde) beslutning om garantistillelse (referat fra byrådsmøde). Som følge af lovgivning skal vi med virkning fra 1/1-2020 have oplyst selskabets ejerstruktur, og de reelle ejere skal legitimeres. Legitimation sker…

Hvad er processen ved lånoptagelse for et kommunalt ejet selskab?

Hvad er processen ved lånoptagelse for et kommunalt ejet selskab? Indledningsvist er det muligt selv at foretage låneberegninger på KommuneKredits hjemmeside, eller ved kontakt til KommuneKredit at få låneberegningerne lavet hos os. Etablering af lån i KommuneKredit forudsætter, at én eller flere kommuner hæfter som interessent eller garantistiller. Det vil derfor være en fordel at…

Hvilke afdragsprofiler er mulige?

Hvilke afdragsprofiler er mulige? Et lån afvikles normalt som et annuitetslån (lige store ydelser) eller serielån (lige store afdrag). Hvis lånet skal have en annuitetsprofil, forudsætter det, at renten er fast. Læs mere om annuitets- og serielån her:  https://www.kommunekredit.com/laan/ydelser/ OPTAGELSE AF LÅN Hvilke låntyper tilbyder KommuneKredit? SØG I SPØRGSMÅL Søg Generic filters Exact matches only…

Hvilke låntyper tilbyder KommuneKredit?

Hvilke låntyper tilbyder KommuneKredit? KommuneKredit tilbyder lån med variabel rente (typisk med rentefastsættelse hver 3. eller 6. måned) eller fast rente i en nærmere aftalt periode på op til 25-30 år. Læs mere om de forskellige lånemuligheder her: https://www.kommunekredit.com/laan/laantyper/ OPTAGELSE AF LÅN SØG I SPØRGSMÅL Søg Generic filters Exact matches only Search in title Search…