Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Før lånet skal etableres, skal der typisk indsendes følgende dokumentation:

  • oplysninger om låneformål
  • vedtægter
  • CVR udskrift
  • beslutning om lånoptagelse (referat fra bestyrelsesmøde)
  • beslutning om garantistillelse (referat fra byrådsmøde).

Som følge af lovgivning skal vi med virkning fra 1/1-2020 have oplyst selskabets ejerstruktur, og de reelle ejere skal legitimeres. Legitimation sker digitalt. Flere oplysninger kan ses her:  https://www.kommunekredit.com/laan/laan-til-selskaber/