Hvor hurtigt kan lånet udbetales?

Når al dokumentation og godkendelse er på plads, kan KommuneKredit typisk udarbejde gældsbrevet inden for en uge. Før lånet kan udbetales, skal gældsbrevet dog underskrives af debitor og eventuel garantistiller. Der skal således afses tid til at indhente underskrifter, samt til at alle de underskriftsberettigede er til stede.