Kan advisering af en låneydelse ske via mail?

Kan advisering af en låneydelse ske via mail? Vi tilbyder ikke advisering via mail. Undtagelsen er advisering til kunder uden et EAN-nummer af ydelser på en byggekredit eller et lån i fremmed valuta, da disse låntyper ikke kan tilmeldes Betalingsservice. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan tilføjes bogføringsandele til den elektroniske advisering af låneydelse?Hvordan adviseres…