Hvordan tilføjes bogføringsandele til den elektroniske advisering af låneydelse?

Hvordan tilføjes bogføringsandele til den elektroniske advisering af låneydelse? Bogføringsandele til den elektroniske advisering (EAN) tilføjes lånet via selvbetjeningen under menupunktet ’Stamoplysninger’.   Stamoplysninger til elektronisk advisering (EAN) Gå til selvbetjening ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan…

Hvordan tilføjes ordrenummer til advisering af låneydelse?

Hvordan tilføjes ordrenummer til advisering af låneydelse? Et ordrenummer tilføjes lånet via selvbetjeningen under menupunktet ‘Stamoplysninger’.   Stamoplysninger til elektronisk advisering (EAN) Gå til selvbetjening ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan tilmeldes låneydelser til Betalingsservice?Hvilke lån kan…

Hvordan tilføjes EAN-nummer for elektronisk advisering af låneydelse?

Hvordan tilføjes EAN-nummer for elektronisk advisering af låneydelse? EAN-nummer tilføjes lånet via selvbetjeningen under menupunktet ‘Stamoplysninger’.   Stamoplysninger til elektronisk advisering (EAN) Gå til selvbetjening ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan tilmeldes låneydelser til Betalingsservice?Hvilke lån kan…

Hvordan tilføjes kontaktperson til advisering af låneydelse?

Hvordan tilføjes kontaktperson til advisering af låneydelse? En kontaktperson tilknyttes til lånet via selvbetjeningen under menupunktet ‘Stamoplysninger’.   Stamoplysninger til elektronisk advisering (EAN) Gå til selvbetjening ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan tilmeldes låneydelser til Betalingsservice?Hvilke lån…

Skift af administrator?

Skift af administrator? Skriv til bog@kommunekredit.dk med information på ny administrator: ny administrators firmanavn, adresse, kontaktperson hos ny administrator, mail telefonnummer samt dato for skift til ny administrator. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan tilmeldes låneydelser til…

Kan en administrator få tilsendt advisering af låneydelser?

Kan en administrator få tilsendt advisering af låneydelser? Ja. Skriv til bog@kommunekredit.dk med information på administrator, inkl.: administrators firmanavn, adresse, kontaktperson hos administrator, mail telefonnummer samt hvilke lånenumre, der skal administreres. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan…

Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?

Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende? Skriv en mail til bog@kommunekredit.dk med angivelse af lånenummer, advisnummer, beløb samt screen dump af jeres bankoplysninger fra netbank Så vil vi returnere beløbet. Det er også muligt at modregne et tilgodehavende i en låneydelse til kommende betaling hos os. For låneydelser på Betalingsservice vil der ske automatisk overførsel…

Hvad betyder den negative rente i forbindelse med advisering af en låneydelse?

Hvad betyder den negative rente i forbindelse med advisering af en låneydelse? Den negative rente gør blot den samlede ydelse mindre. Såfremt en låneydelse alene vedrører en negativ rente, vil det være et tilgodehavende hos os. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan tilmeldes…

Hvor finder jeg en kopi af en tidligere advisering?

Hvor finder jeg en kopi af en tidligere advisering? Skriv til bog@kommunekredit.dk for at få sendt en kopi. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan adviseres en låneydelse?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af en låneydelse ske via mail?Hvordan tilmeldes låneydelser til Betalingsservice?Hvilke lån kan tilmeldes Betalingsservice?Hvordan og hvornår sker advisering af låneydelser, som er tilmeldt Betalingsservice?Er…