Skift af administrator?

Skriv til bog@kommunekredit.dk med information på ny administrator:

  • ny administrators firmanavn,
  • adresse,
  • kontaktperson hos ny administrator,
  • mail
  • telefonnummer
  • samt dato for skift til ny administrator.