Hvor finder jeg en kopi af en tidligere advisering?

Skriv til bog@kommunekredit.dk for at få sendt en kopi.