Skift af administrator?

Skift af administrator? Skriv til bog@kommunekredit.dk med information på ny administrator: ny administrators firmanavn, adresse, kontaktperson hos ny administrator, mail telefonnummer samt dato for skift til ny administrator. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan tilføjes bogføringsandele til den elektroniske advisering af låneydelse?Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan advisering af…

Kan en administrator få tilsendt advisering af låneydelser?

Kan en administrator få tilsendt advisering af låneydelser? Ja. Skriv til bog@kommunekredit.dk med information på administrator, inkl.: administrators firmanavn, adresse, kontaktperson hos administrator, mail telefonnummer samt hvilke lånenumre, der skal administreres. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan tilføjes bogføringsandele til den elektroniske advisering af låneydelse?Hvordan adviseres en låneydelse?Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?Hvornår adviseres en…