Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?

Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende? Skriv en mail til bog@kommunekredit.dk med angivelse af lånenummer, advisnummer, beløb samt screen dump af jeres bankoplysninger fra netbank Så vil vi returnere beløbet. Det er også muligt at modregne et tilgodehavende i en låneydelse til kommende betaling hos os. For låneydelser på Betalingsservice vil der ske automatisk overførsel…