Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende?

Hvordan håndteres udbetalingen af et tilgodehavende? Skriv en mail til bog@kommunekredit.dk med angivelse af lånenummer, advisnummer, beløb samt screen dump af jeres bankoplysninger fra netbank Så vil vi returnere beløbet. Det er også muligt at modregne et tilgodehavende i en låneydelse til kommende betaling hos os. For låneydelser på Betalingsservice vil der ske automatisk overførsel…

Hvad betyder den negative rente i forbindelse med advisering af en låneydelse?

Hvad betyder den negative rente i forbindelse med advisering af en låneydelse? Den negative rente gør blot den samlede ydelse mindre. Såfremt en låneydelse alene vedrører en negativ rente, vil det være et tilgodehavende hos os. ADVISERING OG OPKRÆVNING AF LÅNEYDELSER Hvordan tilføjes bogføringsandele til den elektroniske advisering af låneydelse?Hvordan adviseres en låneydelse?Hvornår adviseres en låneydelse?Kan…